Увійти

Розподіл книг, випущених на умовах державного замовлення НАН України, за книжковими проектами

У межах виконання державного замовлення на підготовку і випуск друкованої продукції Національної академії наук України за напрямом "наукові видання" виконується кілька продовжуваних проектів.
 
У межах проектів видавництва НАН України – "Наукова думка" та Видавничий дім "Академперіодика" здійснюють випуск наукових і науково-популярних монографій, підготовлених співробітниками Академії, інколи – у співпраці з фахівцями з наукових і освітніх установ іншого підпорядкування.
 
Найстаріший і найбільш представницький проект – "Наукова книга", започаткований ще у 2001 році. Детальнішу інформацію про стан наповнення проекту (актуальну на травень 2010 року) було представлено ученим секретарем Науково-видавничої ради на конференції, проведеній Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського з приводу Дня науки (доповідь і презентація). Наукові монографії у межах цього проекту видаються українською та російською мовою, вони представлені на цьому сайті і, відповідно до розпоряджень Президії НАН України, надходять до провідних наукових бібліотек, наукових та освітніх установ країни.
 
Другий за часом започаткування проект – "Наука для всіх", відкритий у 2004 році виданням "Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин" (автори – академік НАН України К.М. Ситник, В.С. Галузинська). У межах цього проекту здійснюється видання науково-популярних книг, присвячених цікавим питанням науки. Читацька аудиторія проекту широка – учні старших класів загальноосвітніх шкіл, студенти, аспіранти, науковці...
 
Третій з проектів – "Наукові переклади", у межах якого передбачалось видання визначних іншомовних монографій, фундаментальних або новаторських робіт науковців з інших країн. За цим проектом 2006 р. випущено  першу наукову монографію – "Загальна паразитологія".
 
2009 року з проекту "Наукова книга" було виокремлено два дочірніх проекти: "Наукова книга для молодих вчених" та "Наукова книга іноземною мовою".
 
"Наукова книга для молодих вчених" – нова запроваджена за ініціативою Науково-видавничої ради НАН України форма підтримки наукової академічної молоді. Монографічні дослідження молодих учених і докторів наук віком до 40 років можуть бути надруковані у видавництві "Наукова думка" у межах проекту "Наукова книга" після проходження стороннього рецензування та конкурсного відбору. Перша книга проекту - "Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз" (2010р.).
 
Проект "Наукова книга іноземною мовою" передбачає видання академічної літератури англійською та іншими світовими мовами з метою більш ефективного представлення досягнень вітчизняної науки світовій спільноті. Переклади іноземною мовою готують самі вчені, видавництва здійснюють виготовлення оригіналу-макету та тиражування. Насамперед цей проект зацікавив тих науковців, які виконують роботи по спільних із зарубіжними фахівцями програмах. Перша книга за цим проектом - "Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects (Дистанційне зондування об'єктів Сонячної системи поляриметричними засобами)" (2010 р.). Книги за цим проектом випускає ВД "Академперіодика" НАН України.

 

Попри те, що частка видань, виготовлених у межах вказаних проектів на умовах державного замовлення, щорічно незначно перевищує 10 % від загальної кількості назв наукових монографій, підготовлених працівниками НАН України, ми сподіваємось, що проект позитивно впливає на якість академічної видавничої продукції та докладаємо зусиль до його подальшого розширення.