Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2021 рік

Горобець Л.В.
Якщо вам здається, що якийсь орган з’явився в процесі еволюції нізвідки, то вам здається. Або сниться. Ніщо нізвідки не береться. Те, як збудовані ми з вами, ваша домашня кішка чи щебетлива пташка за вікном, до найменшої кісточки є результатом мільйонів років еволюції. Про все це у своїй книжці «Слідуй за розбитим черепом. Історія еволюції скелета» розповідає науковець Леонід Горобець. Він скрупульозно простежує, як змінювалися скелет і кістки, пояснюючи на динозаврах, людях і навіть рибах, як працювала всі ці роки еволюція. Що таке ген «їжачок сонік», навіщо жабам «відмовлятися» від ребер і чому крокодиляче м’ясо на смак нагадує курятину? Чому очі розміщені на голові, а не, скажімо, на руках та чи справді кінцівки — то колишні плавці? Яка риба за швидкістю може обігнати гепарда та який палець довелося б ампутувати, якби ми пересувалися, як рептилії? Чому восьминоги, попри великий мозок, часом бувають тупіші, ніж бджоли, і що спільного в акул з літаками?
А.М. Горелов
Проаналізована роль цього поля у взаємодіях між рослинами. Викладено основи енергоінформаційного напрямку цієї концепції, наведено методичні підходи застосування біолокації у дослідженнях фітогенного поля.
Щербакова О.Ф., Новосад В.В., Крицька Л.І. та ін.
У монографії наводяться систематичні, біоморфологічні, хорологічні, екотопологічні дані 25-річного вивчення реліктового ендемічного, раритетного виду Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. Детально аналізується його сучасна структура популяцій, відмічаються нові місцезнаходження, подаються результати інтродукції та культивування, розглядаються питання охорони виду ex situ та in situ.

 Нові надходження - 2020 рік

Сергій Іванович Кот
Узагальнюється й аналізується досвід та ключові напрямки здійснення державної політики 153 Історія України щодо повернення та реституції культурних цінностей на сучасному етапі. Також розглядаються теоретичні та міжнародно-правові засади повернення і реституції культурних цінностей, що визначають принципи міжнародного співробітництва у даній сфері.
упоряд. : О. Муравський, М. Романюк
У колективній монографії проаналізовано етнополітичні та соціокультурні проблеми на угорсько-українському пограниччі в історичній ретроспективі. Розглянуто специфіку формування сучасного українсько-угорського кордону, досліджено процес його творення в історичній та суспільній пам’яті місцевого населення. Всебічно розкрито рецепції кордону в повсякденних практиках мешканців прикордонних територій, розглянуто мовні, етнографічні й релігійні критерії самоідентифікації місцевого населення, а також проаналізовано динаміку міжнаціональних відносин на сучасному угорсько-українському прикордонні.

 Нові надходження - 2019 рік

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у квітні 2019 р. Досліджено проблеми еволюції цінностей у зарубіжному та вітчизняної науковому дискурсі; проаналізовано традиційні й нові цінності у міжнародні відносинах в умовах глобалізації; розглянуто вплив глобалізації на культуру й ціннісні орієнтації людини і соціуму.
У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у жовтні 2018 р. Розкрито теоретичні та історичні аспекти розвитку цивілізацій, досліджено їх ціннісний вимір; висвітлено трансформацію системи цінностей за умов глобалізації, проаналізовано теоретичний і практичний виміри глобальних, регіональних і локальних цивілізацій та їх цінностей; розглянуто варіативність концепцій ціннісного дискурсу.
А.І. Кудряченко (кер. авт. кол.), В.О. Швед, В.В. Солошенко, С.Г. Самойленко [та ін.]
В аналітичній доповіді систематизовано і концептуалізовано історичний досвід щодо реалізації інтеграції Донбасу і Криму в політичний і соціальний простір України, з'ясовано її міжнародні аспекти, сучасні виклики і перспективи. Проаналізовано складові втілення інтеграційної політики у провідних та транзитивних країнах світу задля досягнення національної єдності. Виявлено її форми, методи і засоби. Встановлено можливості адаптації цього досвіду для потреб України.