Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2021 рік

А.П. Зіньковський
В брошурі стисло відображено історію створення та розвитку Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, біографічні дані та результати наукової і науково-організаційної діяльності засновника Інституту — академіка НАН України Г.С. Писаренка, а також провідних вчених Інституту — В.Т. Трощенка, М.В. Новікова, А.О. Лебедєва, В.В. Матвєєва, А.Я. Красовського та В.О. Стрижала, які стояли у витоків його створення, а згодом були обрані академіками і членами- кореспондентами НАН України. Їх здобутки в галузі міцності матеріалів та елементів конструкцій дозволяють системно показати фундаментальність та практичну значимість результатів наукових досліджень, які були проведені в Інституті за роки його існування в галузі механіки деформівного твердого тіла і динаміки та міцності машин.
упоряд. А. Фелонюк
У книзі зібрано 60 інвентарів палаців та дворів, актів їх огляду й оцінки на Галицькому і Краківському передмістях Львова кінця XVII—XVIII ст. Документи відтворюють зовнішній вигляд, планувальну структуру, інтер’єри такої нерухомості різного функціонального призначення: магнатських і єпископських резиденцій та шляхетських садиб, багатофункціональних дворів із господарськими будівлями — для постійного або тимчасового проживання власника, орендування житла, реалізації фільваркової продукції тощо. Публіковані інвентарні описи свідчать про Львів як резиденційне місто ранньомодерного періоду, уможливлюють на його прикладі глибше вивчення соціальних та економічних причин побудови й придбання нерухомої власності шляхтою у великих королівських містах Речі Посполитої. Документальний матеріал також є першорядним джерелом з історії культури та мистецтва українських земель (зосібна дерев’яного будівництва), відкриває нові обрії для міждисциплінарного дослідження передміських резиденцій.
V.O. Krasnov, A.V. Nosovskyi, S.A. Paskevych, V.M. Rudko
Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінювання після встановлення НБК в проектне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у приміщеннях об’єкта. Проаналізовано вплив об’єкта «Укриття» в умовах конфайнмента на довкілля, розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огороджувального контуру, а також потенційні сценарії перетворення об’єкта «Укриття».

 Нові надходження - 2020 рік

A.O. Zaporozhets
У цій книзі розглядаються ключові проблеми підвищення ефективності роботи котлоагрегатів малої та середньої потужності шляхом залучення систем управління процесом згоряння палива. Представлені оригінальні моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення системи, розробленої для управління процесом згоряння палива. У свою чергу, книга представляє методологію оцінки впливу кліматичних факторів на процес горіння та пропонує нові методи вимірювання теплофізичних характеристик, які вимагають врахування концентрації кисню в повітрі. Розроблена тут система була реалізована на котлі типу НІІСТУ-5, який широко використовується для теплоенергетики в Україні та інших країнах Східної Європи.
Popov O., Іatsyshyn A., Kovach V. et al. ; Babak V., Isaienko V., Zaporozhets A. (eds.)
У цій книзі розглядаються проблеми в галузі енергетики та суміжних областях (включаючи хімію, транспорт, аерокосмічну промисловість, будівництво, металургію та машинобудування), які в даний час досліджують українські вчені. Представлене дослідження фокусується на забезпеченні експлуатаційної надійності, довговічності та безпеки енергетичного обладнання, а також на розробці систем контролю, діагностики та моніторингу в енергетичному секторі. Далі, книга досліджує екологічні наслідки енергетичних об’єктів, зокрема забруднення навколишнього середовища у великих містах та промислових районах.
S.V. Petrov, T.Y. Katircioğlu
Застосування плазми для хімічних процесів зазвичай зводиться або до нагрівання реагентів до необхідних температур, або до організації в плазмі вкрай нерівноважних умов. У другому випадку, якщо можливо ефективно використовувати нерівноважну концентрацію збуджених (активних) частинок, хімічний процес може здійснюватися через безліч каналів. В обох випадках плазма служить для перетворення енергії електричного поля в хімічну. Плазма може виступати ефективним каталізатором хімічного процесу. Його основна роль полягає в утворенні активних частинок (електронів, іонів, радикалів, скупчень, збуджених частинок тощо). Ці частинки беруть участь у ланцюгових процесах, так що кожна активна частинка використовується неодноразово. Плазма атмосферного тиску на відміну від низького тиску, незважаючи на труднощі генерації, має свої привабливі риси: можливість позбутися вакуумної технології, а отже, простота введення та виведення оброблюваного матеріалу, технічно прийнятні вимоги до джерел живлення, очіку

 Нові надходження - 2019 рік

Cinelli G., De Cort M., Tollefsen T. et al. (Eds.)
Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О.
Книгу присвячено історії розвитку мінералогічних досліджень і знань від найдавніших часів до 90-х років XX ст. З різною детальністю охарактеризовано виділені авторами періоди історії мінералоги в Україні: 1) передісторія мінералогії: мінералогічні знання у стародавні часи та у Київській Русі (до XIII ст.); 2) зародження мінералогії: переважно експедиційний період комплексного дослідження території України (ХVІІІ ст.); 3) становлення і розвиток мінералогії: університетський період описової мінералогії в Україні (XIX — 40-і роки XX ст.); 4) всебічний розквіт мінералогії в Україні (золотий вік), пов’язаний із діяльністю в Україні Української академії наук, Українського геологічного комітету, появою в ній видатних вчених, наукових шкіл та іншими чинниками (40-і — 90-і роки XX ст.).
У збірнику опубліковано матеріали восьмої науково-практичної конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання». Статті охоплюють широкий спектр актуальних питань, пов’язаних з: дослідженням і оптимальним використанням мінеральним аспектом вивчення і збереження мінералів та гірських порід; мінерально-сировинних багатств України; музейним моніторингом, охороною та використанням земель, порушених гірничими виробками; геологічними пам’ятками природи та туристично-рекреаційним потенціалом країни.