Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2021 рік

С.А. Давимука
Розкрито методологічні засади екосистеми мистецтва та розроблено пропозиції щодо її розвитку.
Zh.O. Petrova, Yu.F. Sniezhkin, K.S. Slobodianiuk
Монографія присвячена вирішенню проблеми енергозбереження та розробки ресурсоощадної теплотехнології переробки соєвих бобів та їх сумішей з каротиновмісною сировиною на функціональні фітоестрогенні харчові порошки. Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної сировини. Представлено дослідження тепломасообмінних процесів під час конвективного сушіння та дослідження теплофізичних і фізико-хімічних властивостей фітоестрогенної сировини та її білково-каротинових сумішей. Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенних порошків на основі сої, що рекомендовано до використання у фармацевтичній, молочній та харчовій промисловостях.
упоряд. : М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко
Подано інформацію про збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2020 року.

 Нові надходження - 2020 рік

упоряд. І. Тарасенко, вступ. В. Брехуненко
У покажчику висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського історика Юрія Андрійовича Мицика. У монографіях, наукових збірниках, статтях і виданнях джерел представлено науковий доробок дослідника, його зацікавлення з ділянок українського козацтва, історії Церкви, Голодомору, історії історичної науки та ін.
V.I. Lutsenko, I.V. Lutsenko, D.O. Popov, I.V. Popov
Розглянуті можливості використання радіосистем наземного (телевізійні центри, віщальні мовні станції) і космічного (глобальні навігаційні супутникові системи) базування для вирішення проблеми дистанційного зондування та моніторингу навколишнього середовища і об’єктів у ньому. Запропоновано методи діагностики тропосфери, опису коефіцієнта заломлення з використанням напівмарківських процесів та атомарних функцій Кравченка — Рвачова. Вивчено сезонні і висотні залежності радіометеорологічних параметрів, радіокліматичні особливості України. Створено технології визначення ефективного градієнта коефіцієнта заломлених за множником послаблення ультракороткохвильових сигналів телевізійних центрів на заобрійних трасах у зоні ближньої геометричної тіні, за кутами радіозаходів і сходів штучних супутників Землі, виявлення зон опадів за флуктуаціями псевдовідстаней і змінами оцінок координат, характеристик поверхні суші за флуктуаціями сигналів глобальної навігаційної супутникової системи.
упоряд. : Є.Є. Антонов І.В. Шаргородська, Н.М. Алєєва
Видання містить вибрані статті, методичні рекомендації та патенти, надруковані в період 2008—2020 рр. у вітчизняних і закордонних фахових виданнях, які містять результати наукових досліджень з проблеми створення та застосування в галузі офтальмології модифікованих мікропризмових елементів Френеля, перш за все, для проведення надійної діагностики та лікування косоокості, а також досліджень з розробки відповідних технологій виготовлення зазначених пристроїв.

 Нові надходження - 2019 рік

Н.М. Купріна
У монографії розглянуто: сутність процесу глобалізації та її складових; вплив різних форм глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб’єкти; стан, динаміку та тенденції розвитку харчової промисловості України; класифікацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності об’єктів; теорія та методологія забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування харчової промисловості України на підставі її персистентної трансформації через механізм застосування стратегічної реструктуризації; методичні підходи та інструменти для оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб’єктів в процесі проведення імпаритетної реструктуризації для її персистентної трансформації.
O.A. Iermakova et al.
Монографія представляє собою проект Стратегії інноваційного розвитку Одеської області, який включає в себе діагностику стану інноваційного розвитку Одеської області на засадах глокалізації, сценарії інноваційного розвитку Одеської області, пріоритети інноваційного розвитку Одеської області, зокрема такі, як інноваційний розвиток промисловості, розвиток інноваційного підприємництва, залучення ресурсу соціального капіталу до інноваційного розвитку, екологізації інноваційного розвитку, а також інструменти інноваційного розвитку Одеської області.
О.А. Єрмакова та ін.
Результати запропонованого дослідження представляють собою методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так і міст, і громад із урахуванням принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки.