Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2021 рік

Р.С. Юхимець
Монографія присвячена науковому обґрунтуванню змін засад регулювання ринків газу в умовах трансформації національних моделей енергоринку в напрямі лібералізації та подальшої інтеграції у єдиний європейський енергетичний простір. Обґрунтовано вплив інтеграційних факторів на трансформацію організаційної та функціональної структури ринків природного газу України та ЄС. Узагальнено основні фактори, що можуть становити бар’єри для розвитку конкуренції на національних газових ринках.
упоряд. : Р.А. Джабраілов, Н.В. Никитченко, О.Ю. Ілларіонов
Видання містить тези виступів учасників Третіх наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20 липня 2021 р.). Розглядаються науково-творча спадщина академіка Національної академії наук та Національної академії правових наук України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі, шляхи модернізації та рекодифікацїї господарського законодавства в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Захід проведено за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні).
І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П’яних, О.І. Сігал та ін.
Викладено матеріал щодо розроблення довгострокових планів трансформації застарілих систем централізованого теплопостачання (СЦТ) у сучасні енергоефективні системи. Подано загальну характеристику та результати аналізу стану наявних СЦТ міст і населених пунктів України. Наведено нормативно-правову базу в цій сфері. Проаналізовано тенденції, плани і конкретні проекти розвитку централізованого теплопостачання в європейських країнах. Сформульовано концептуальні положення та методологію розроблення довгострокових планів енергоефективної модернізації СЦТ. Розглянуто основні напрями модернізації та розвитку цих систем. Запропоновано сучасні інструменти розроблення довгострокових планів модернізації та ефективної експлуатації СЦТ, зокрема геоінформаційні системи, системи енергетичного менеджменту.

 Нові надходження - 2020 рік

Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В. та ін. ; ред.-упоряд. : Гук А.К., Санченко А.Є.
Посібник містить науково-практичний огляд правових засад транскордонного співробітництва в контексті українського законодавства та європейського права. Представлено інструментарій Ради Європи з відповідних питань. Розглянуто практичні приклади успішного застосування транскордонного співробітництва в зарубіжних країнах та Україні.
Н.І. Хумарова, Г.В .Вартанян
В роботі деталізовано типи поліфункціональних територій з урахуванням домінуючого виду природно-рекреаційних ресурсів та напрямами туристичної діяльності; наведено приклади статусних поліфункціональних територій природного та штучного походження та обґрунтовано дієвий інструмент механізму формування та реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу поліфункціональних територій — програмування. Надано проект відповідної цільової програми, де поєднуються екологічні, технічні, організаційні, економічні та соціальні заходи, що орієнтовані на забезпечення комплексного використання природних ресурсів та умов поліфункціональних територій.
Т.С. Павлюк
Монографія присвячена історичним, історіографічним і теоретичним аспектам дослідження бального танцю. Здійснено структурно-функціональний аналіз баль¬ної хореографії як підсистеми культури, виявлено особливості розвитку цього виду мистецтва в різних історичних умовах. Проаналізовано специфіку сучасної бальної хореографії в Україні та інших країнах світу.

 Нові надходження - 2019 рік

Н.М. Купріна
У монографії розглянуто: сутність процесу глобалізації та її складових; вплив різних форм глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб’єкти; стан, динаміку та тенденції розвитку харчової промисловості України; класифікацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності об’єктів; теорія та методологія забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування харчової промисловості України на підставі її персистентної трансформації через механізм застосування стратегічної реструктуризації; методичні підходи та інструменти для оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб’єктів в процесі проведення імпаритетної реструктуризації для її персистентної трансформації.
O.A. Iermakova et al.
Монографія представляє собою проект Стратегії інноваційного розвитку Одеської області, який включає в себе діагностику стану інноваційного розвитку Одеської області на засадах глокалізації, сценарії інноваційного розвитку Одеської області, пріоритети інноваційного розвитку Одеської області, зокрема такі, як інноваційний розвиток промисловості, розвиток інноваційного підприємництва, залучення ресурсу соціального капіталу до інноваційного розвитку, екологізації інноваційного розвитку, а також інструменти інноваційного розвитку Одеської області.
О.А. Єрмакова та ін.
Результати запропонованого дослідження представляють собою методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так і міст, і громад із урахуванням принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки.