Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2021 рік

Звіт для COSPAR узагальнює результати космічних досліджень, проведених протягом 2018—2020 років. У цьому виданні представлено сучасний стан української космічної науки за такими напрямами: космічна астрономія та астрофізика, спостереження Землі та навколоземні космічні дослідження, науки про життя, космічні технології та науки про матеріали. Низку робіт присвячено створенню наукового обладнання для перспективних космічних місій. Значну увагу приділено прикладним дослідженням космічного моніторингу Землі.

 Нові надходження - 2020 рік

У виданні представлені тези доповідей учасників Круглого столу «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення», який організований та проведений Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» у партнерстві з Науковою радою з економіко-правових проблем розвитку міст України НАН України (29 вересня 2020 р.. Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ, м. Київ). У збірці розглядаються питання правового забезпечення відновлення соціально-економічно сфери, забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом, особливостей інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, працевлаштування молоді, формування потенціалу державно-управлінських кадрів та муніципального менеджменту, прав людини та інші аспекти відновлення інфраструктури забезпечення життєдіяльності міст на пост конфліктних територіях.
Необхідність переходу до принципів сталого розвитку, визначених міжнародними та національними нормативними документами, зміни в структурі економіки та підходів до участі держави у відповідних процесах, впровадження принципів екологізації законодавства, в умовах глобальної пандемії коронавірусу COVID-19, що змінила усталений спосіб життя в Україні, пов’язані з цим правові проблеми, обумовлюють необхідність звернення до досліджень соціально-екологічних та санітарно-епідеміологічних науково-практичних аспектів систем галузей права України. Географія резиденцій авторів тез та учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Вінниця, Хмельницький, Кривий Ріг, Сєверодонецьк (Україна), та м. Бельсько-Бяла (Польща).
В.К. Малолітнева
Монографія присвячена дослідженню господарсько-правового інституту публічних закупівель із визначенням його поняття, структури, принципів, а також функціональних зв’язків з іншими елементами системи господарського права. Окрема увага приділена особливостям формування правового інституту публічних закупівель у праві ЄС та СОТ і виявленню його впливу на національну правову систему. Досліджено проблематику стратегічного використання господарсько-правового інституту публічних закупівель для досягнення «горизонтальних» цілей за різними напрямами державної політики, а саме: у сферах охорони навколишнього середовища, енергомодернізації економіки держави, розвитку циркулярної економіки, соціального захисту з окремим акцентом на ролі закупівель у просуванні поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу тощо.

 Нові надходження - 2019 рік

Вячеслав Корнієнко
У дев’ятій частині «Корпусу графіті Софії Київської» публікуються 546 графіті, що знаходяться на фресках колишніх північної зовнішньої та внутрішньої галерей Софійського собору, а також на мармуровому саркофазі Ярослава Володимировича («Мудрого»), що знаходиться у східній частини внутрішньої галереї. Епіграфічні пам’ятки публікуються з описом їх розташування, аналізом та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є низка покажчиків, які дозволяють читачеві легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.
І Всеукраїнський археологічний з’їзд є продовженням традиції українських археологічних конференцій. Матеріали З’їзду окреслюють основні напрямки роботи та проблематику досліджень у сучасній археологічній науці. Основною метою з’їзду став підсумок результатів польових робіт та аналітичних розробок в Україні впродовж останніх п’яти років та визначення напрямків подальших досліджень. Матеріали роботи З’їзду відображають тематичні напрямки, за якими працювали науковці у форматі секцій.
упоряд. Наталія Колб
Проаналізовано особливості забезпечення освітніх проблем національних меншин в Австро-Угорській монархії, Російській імперії, Другій Речі Посполитій. Досліджено освітню політику в Україні радянського періоду. Продемонстровано моделі реалізації права національних меншин на освіту в незалежній Україні.