Увійти

Книжкові серії НАН України

Розподіл за структурними підрозділами НАН України
Кількість видань
%
Секція фізико-технічних і математичних наук  
8
22,22
Відділення математики
1
2,78
Відділення фізики і астрономії
1
2,78
Відділення наук про Землю
3
8,33
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
2
5,56
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
1
2,78
Секція хімічних і біологічних наук
3
8,33
Відділення загальної біології
3
8,33
Секція суспільних і гуманітарних наук  
22
61,11
Відділення економіки
6
16,67
Відділення історії, філософії та права
11
30,56
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
5
13,89
Установи при Президії
3
8,33
Категорії серій
Кількість видань
%
Загальнонаукові серії
3
8,33
Галузеві серії
11
30,56
Вузькоспеціальні серії
22
61,11
Види серії
Кількість видань
%
Відкрита
34
94,44
Закрита
2
5,56
Структура серій
Кількість видань
%
Випуски датовані
11
30,56
Випуски нумеровані
25
69,44
Призначення
Кількість видань
%
Наукове
23
63,89
Наукове та науково-популярне
9
25,00
Наукове та довідкове
1
2,78
Довідкове
1
2,78
Бібліографічне
1
2,78
Літературно-художнє
1
2,78
Усього
36
100,00