Увійти

Сайт книжкового видання

  • 978-966-360-134-2
  • Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects (Дистанційне зондування об'єктів Сонячної системи поляриметричними засобами)