Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Теплові методи неруйнівного контролю : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування»

Книжкове видання