Увійти

 Оголошення

  • Останні

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2018 рік

  • Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум 978-617-7507-88-711
  • Qualitative and Quantitative Analysis of Nonlinear Systems. Theory and Applications13

 Нові надходження - 2017 рік

  • Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практич. конф. молодих вчених (Київ, 25–26 трав. 2017 р.) [Електронний ресурс]978-966-02-8236-011
  • Фізіологічна адаптація і стійкість рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka & Dimic)978-966-929-692-411
  • Фітоіндикація антропогенного навантаження978-617-7479-74-011

 Нові надходження - 2016 рік

  • European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets 978-92-79-61751-513
  • The noctuoid moths of Kyrgyzstan 13
  • Большой баклан (Phalacrocorax Carbo) в Украине: численность, территориальное распределение и их изменения 12