Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

С.С. Турлакова
Розглянуто питання вдосконалення механізму управління стадною поведінкою економічних агентів на підприємствах на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовано концептуальні напрями моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено механізм побудови рефлексивних моделей поведінки економічних агентів на підприємстві. Запропоновано механізм діагностики проявів стадності і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено методи і моделі визначення значень характеристик агентів, оцінки станів агентів і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Обґрунтовано пропозиції щодо інформаційного моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах.
О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л Шамілева та ін.
Систематизовано нові вимоги та визначено перспективні напрями формування соціальної політики України в аспекті євроінтеграційних процесів і національних викликів. Запропоновано механізми залучення соціального та трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку спроможних громад. Проаналізовано стан і проблеми функціонування трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано шляхи їх вирішення.
В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.
У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.

 Нові надходження - 2019 рік

У цій книзі подано найновішу інформацію про розвиток виготовлення, характеристики та застосування STO та матеріалів, заснованих на них, з перспективами майбутніх досліджень. Вона є збіркою внесків кількох визнаних дослідників з усього світу щодо фундаментальних механізмів, обробки та можливого використання матеріалів на основі STO у вигляді монокристалів, тонких плівок та кераміки. Ця книга охоплює широкий спектр тем, пов’язаних з STO та матеріалів на їх основі, включаючи огляд динаміки гратки та характеристики магнітного резонансу, відношення Sr/Ti та модифікованих напругою властивостей, моделювання невласної сегнетоелектрики та мультифероїчної фази, діелектричні реакції та термоелектричні характеристики для регульованих пристроїв та приладів для акумулювання енергії.
Видання «Problems of Materials Science and Surface Engineering Conference Abstract of MSSE 2019» підготовлено за матеріалами конференції «Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering» (MSSE 2019).
Oleg D. Neikov, Stanislav S. Naboychenko, Nikolay A. Yefimov
«Довідник про порошки кольорових металів: технології і застосування», друге видання, містить інформацію про виробництво та використання порошків кольорових металів протягом багатьох років на території колишнього Радянського союзу. У ньому представлено величезний масив даних знань і досвіду, накопичених за останні п’ятдесят років. Перше видання книги було складено і опубліковано в Росії декількома видатними вченими, дослідниками і інженерами. Дана книга є оновленням першої книги і включає розділи по класифікації, властивостях, методах обробки і виробництва. Це оновлене видання містить нові розділи про порошки, а також нові методи 3D-друку.

 Нові надходження - 2018 рік

Тематика семінару: сучасні тенденції розвитку технології машинобудування; підготовка виробництва як основа створення конкурентоспроможної продукції; стан і перспективи розвитку заготівельного виробництва; удосконалення технологій механічної та фізико-технічної обробки поверхонь тертя і деталей машин; ущільнюючі технології та покриття; сучасні технології та обладнання в складальному і зварювальному виробництві; ремонт і відновлення деталей машин в промисловості і на транспорті, обладнання для виготовлення, ремонту і відновлення; технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів; технічний контроль і діагностика в машино- і приладобудуванні; екологічні проблеми та їх вирішення в сучасному виробництві.
V.T. Grinchenko, I.V. Vovk, V.T. Matsypura
Савицький І.В., Шумейко Г., Нога О.П.
У книзі висвітлено життєвий і творчий шлях всесвітньо відомого українського художника-самоука Нетифора Дровняка. Нетифор — один із найзагадковіших і водночас найпомітніших художників у історії мистецтва України ХХ століття, великий син Лемківщини та художник Всесвіту. Наведено численні репродукції праць Нетифора, а також фото місць, де народився і творив митець.