Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

С.С. Турлакова
Розглянуто питання вдосконалення механізму управління стадною поведінкою економічних агентів на підприємствах на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовано концептуальні напрями моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено механізм побудови рефлексивних моделей поведінки економічних агентів на підприємстві. Запропоновано механізм діагностики проявів стадності і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено методи і моделі визначення значень характеристик агентів, оцінки станів агентів і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Обґрунтовано пропозиції щодо інформаційного моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах.
О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л Шамілева та ін.
Систематизовано нові вимоги та визначено перспективні напрями формування соціальної політики України в аспекті євроінтеграційних процесів і національних викликів. Запропоновано механізми залучення соціального та трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку спроможних громад. Проаналізовано стан і проблеми функціонування трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано шляхи їх вирішення.
В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.
У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.

 Нові надходження - 2019 рік

Олег Шепетяк
Книги містять виклад історії релігій світу, аналіз історичних обставин формування провідних релігійних течій та розвиток їх віровчень. Розглядаються головні конфесії релігій та їхній вплив на соціальне і культурне життя народів світу. Якщо в першому томі увага зосереджена на релігіях давнього світу, що з’явилися до виникнення християнства, то в другому автор зосередився на релігіях Близького Сходу, Середземномор’я, зокрема іудаїзм, іслам. Третій том присвячений історії християнства, зокрема в таких його виявах, як католицизм, православ’я, протестантизм.
Хамітов Н.В.
Автор починає монографію з осмислення методологічних проблем сучасної філософської антропології, і, окресливши власну методологію, показує, як вона працює у вирішенні як загальних теоретичних проблем цієї царини філософського знання, так і проблем, що стосуються теперішнього українського контексту — переходить від теоретичного до практичного повороту.
Хамітов Н.В.
Книга присвячена пошуку відповідей на питання самотності і сумісності у людському бутті. Автор пропонує оригінальне рішення проблеми, виділяючи типи людей туги і людей нудьги. Проникаючи в глибини їх життєвих світів, він прогнозує відносини між ними. Видання 5-е, доповнене і перероблене, в нього увійшли нові розділи: «Людина туги як людина переживань, людина нудьги як людина вражень» і «Інтернет».

 Нові надходження - 2018 рік

В руслі безпеки країни працювали всі ці роки лише УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та УГКЦ, рідновірські й деякі протестантські і мусульманські течії. Органи влади України, ховаючись за конституційний принцип відокремлення Церкви від Держави, не реагують належно на зазначену антиукраїнську діяльність релігійних спільнот. То ж її вдало використовує віковічний ворог українського народу — Московія.
Ільїн В.В.
В монографії пропонується авторський погляд на історію економічної науки, невіддільної від філософії, літератури, релігії, мистецтва, які формують мету та смисл життя людини. Матеріал книги дає зрозуміти, як виникає багатство, яка роль торгівлі в розвитку цивілізації, яким чином успіх країни залежить (або не залежить) від релігії, у чому полягає цінність та ціна життя людини.
упоряд. : І.М. Преловська, І.В. Яворська
У першому томі вибраних творів митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Василя Липківського (1921—1927) вперше публікується його дисертаційне дослідження «Борьба Маккавеев с сирийскими царями — ее причины и значение в истории иудеев», яке збереглося в Інституті Рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. До цього тому увійшли біографічні матеріали та світлини з родинного архіву Липківських.