Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.Г. Лук’яненко, В.С. Труш
Подано феноменологічну модель процесу дифузійного насичення титану елементами втілення за нестаціонарних умов масообміну на межі середовище — метал, яка враховує дифузійний підвід до поверхні, поверхневі процеси (хемосорбція та хімічна взаємодія) та дифузію елементів у об’єм металу. Модель дає змогу прогнозувати параметри хіміко-термічної обробки для отримання регламентованого поверхневого твердорозчинного зміцнення титанових сплавів.
А.А. Долінський, Л.Ю. Авдєєва, А.А. Макаренко
У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень авторів щодо інтенсифікації тепломасообмінних процесів у багатофазних системах за рахунок використання гідродинамічної кавітації як основної складової механізмів дискретно-імпульсного введення енергії. Наведено результати експериментальних досліджень впливу фізичних і хімічних ефектів гідродинамічної кавітації на складні гетерогенні системи з фосфоліпідами. Розглянуто питання використання кавітаційних ефектів для створення енергоефективних промислових технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами для різних галузей промисловості.
С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов
У монографії здійснено осмислення цивілізаційної суб’єктності України — такого стану розвитку, коли наша країна сама вирішує свою цивілізаційну долю, обирає ідентичність і партнерів. Автори ставлять і вирішують проблему винайдення ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики. Вони розробляють методологію метаантропологічного потенціалізму, що дозволяє зрозуміти реальні можливості країни для створення її гуманістичного цивілізаційного проекту, який сприятиме гідній самореалізації людини. В роботі обґрунтовано необхідність формування нової системи безпеки в умовах гібридної війни, а також євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єктності України. Підкреслено важливу роль суспільної консолідації як засобу реалізації суб’єктності. Осмислено світоглядний вимір суб’єктності. Це дало змогу авторам визначити перспективи суб’єктності України у XXI столітті.

 Нові надходження - 2019 рік

Буркинський Б.В. та ін.
Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним засадам інституціонального забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації. Визначені напрями, механізми і заходи формування сприятливого інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано комплексний механізм державного управління інвестиціями в регіональний розвиток. Розглянуто системне уявлення адміністративно-територіальної реформи в Україні, її економічні аспекти, а також підсумки першого етапу реформи та шляхи подальшої її реалізації Обґрунтовано використання стратегування соціально-економічного розвитку як комплексного інструменту формування інвестиційного потенціалу регіону.
Буркинський Б.В. та ін.
Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним засадам інституціонального забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації. Визначені напрями, механізми і заходи формування сприятливого інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано комплексний механізм державного управління інвестиціями в регіональний розвиток. Розглянуто системне уявлення адміністративно-територіальної реформи в Україні, її економічні аспекти, а також підсумки першого етапу реформи та шляхи подальшої її реалізації Обґрунтовано використання стратегування соціально-економічного розвитку як комплексного інструменту формування інвестиційного потенціалу регіону.
уклад. : ІО.О. Романишин (кер. проекту) ; О. Вей
Бібліографічний покажчик продовжує серію видань, які розкривають фонди періодики ЛННБ України ім. В. Стефаника. У виданні відображено назви часописів, які зберігаються у підрозділах бібліотеки, їх місце видання, наявні у фонді роки та топографічний шифр.

 Нові надходження - 2018 рік

упоряд. Галина Боднар, Олена Лукачук, Леся Хлипавка
Підкреслено велику роль волонтерів як посередників між просторами війни та миру в сучасній Україні.
Тематика семінару: сучасні тенденції розвитку технології машинобудування; підготовка виробництва як основа створення конкурентоспроможної продукції; стан і перспективи розвитку заготівельного виробництва; удосконалення технологій механічної та фізико-технічної обробки поверхонь тертя і деталей машин; ущільнюючі технології та покриття; сучасні технології та обладнання в складальному і зварювальному виробництві; ремонт і відновлення деталей машин в промисловості і на транспорті, обладнання для виготовлення, ремонту і відновлення; технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів; технічний контроль і діагностика в машино- і приладобудуванні; екологічні проблеми та їх вирішення в сучасному виробництві.
V.T. Grinchenko, I.V. Vovk, V.T. Matsypura