Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

Юрій Івакін ; упоряд. Є. Лебідь-Гребенюк
У монографії 1984 р., перевидання якої пропонується читачеві, досліджено поетичну творчість Шевченка років заслання. Автор розкриває значення поезії цього періоду в художньому розвитку як самого поета, так і всієї української літератури XIX ст., висвітлює художнє новаторство Шевченка, прикметні риси його стилю, головні мотиви його поезії, приділяючи особливу увагу поглибленню психологізму в ліриці і поемах 1847—1850 рр. Поетична спадщина Шевченка періоду заслання розглядається на літературному і соціально-історичному тлі тієї епохи.

 Нові надходження - 2019 рік

Буркинський Б.В. та ін.
Здійснено діагностику впливу продуктивності ВВП на прогрес «зеленого» зростання в державі, визначено позитивні й негативні тенденції у процесі «зеленої» трансформації національної економіки.
Для фахівців у галузі матеріалознавства, електрохімії, електроніки, наноелектромеханіки та енергетичної техніки; може бути корисною викладачам, аспірантам і студентам за спеціальністю «Наноматеріали та нанотехнології», представникам державних і комерційних компаній, орієнтованих на сучасну, відновлювальну та екологічно чисту енергетику.

 Нові надходження - 2018 рік

Валентина Піскун, Ігор Гирич, Михайло Ковальчук та ін.
Видання складається з двох частин. У першій частині автори намагалися осмислити: як український національний рух, що розгортався на початку XX ст., його лідери, ставилися до поняття іншого, інакшого за культурними ознаками, але того, хто проживав поряд з ними; яким було ставлення самих українців та інших спільнот до української мови як мови спілкування і мови державної; яким був політичний вимір пошуку національного порозуміння в часи Української революції; як відбувалося творення української армії; вияви національного консенсусу у побуті. У другій частині автори представили комплекс джерел, які є базовими для ілюстрації теоретичних осмислень та практики дій у пошукуванні українцями моделі міжнаціонального консенсусу у період з березня 1917 по січень 1918 р.; деякі документи ілюструють практичне втілення в життя «ідей і гасел» їхніх опонентів. Частина документів друкується вперше.
Віктор Еріхович Лір
Означені напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу та формування ринків енергоресурсів у контексті європейської інтеграції України.
В.А. Широков, Ю.І. Вербіненко, М.В. Надутенко та ін.
Це дозволило створити й довести до практичного ряд конкретних систем, які мають велике прикладне значення: Віртуальна лексикографічна лабораторія «Етимологічний словник української мови», Віртуальна лабораторія «Зварювання», Віртуальна лексикографічна лабораторія «Українсько-кримськотатарський словник», Український національний лінгвістичний корпус та ін. На їхній основі створено низку мовно-інформаційних продуктів, які застосовуються в практичній діяльності фахівцями-предметниками (етимологія, зварювання, металургія та ін.), а також при автоматизованій побудові онтологій предметних галузей, інформатизації навчального процесу тощо.