Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Контрольні і тестові завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період : вид. 6-е, допов. і перероб.

Книжкове видання