Увійти

Секції та відділення наук НАН України

 • Секція фізико-технічних і математичних наук
  Секция физико-технических и математических наук
  Section of Physical, Engineering and Mathematical Sciences
  /Sites/SectionOfScience/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01

 • Відділення математики
  Отделение математики
  Department of Mathematics
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01

 • Інститут математики
  Институт математики
  Institute of Mathematics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.01

  05417207
 • Інститут прикладної математики і механіки
  Институт прикладной математики и механики
  Institute of Applied Mathematics and Mechanics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.02

  05420675
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро систем управління з дослідним виробництвом Iнституту прикладної математики і механіки
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро систем управління з дослідним виробництвом Iнституту прикладної математики і механіки
  Special Design and Technological Bureau of the Department of Production Research Institute of Applied Mathematics and Mechanics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.02.01

 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
  Институт прикладных проблем механики и математики им. Я. С. Пидстригача
  Ya. S. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.03

  03534430
 • Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
  Центр математического моделирования Института прикладных проблем механики и математики им. Я. С. Пидстригача
  Center of Mathematical Modelling within Ya. S. Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.03.01

  19140011
 • Науково-виробничий центр з інформаційних проблем територій Iнституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
  ! Науково-виробничий Центр з інформаційних проблем територій Iнституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача
  Research and Production Center for Information Problems territories Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics. Pidstryhach
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.03.02

  34368444
 • Міжнародний математичний центр ім. Ю. О. Митропольського
  ! Міжнародний математичний центр ім. Ю.О.Митропольського
  International Mathematical Center. JO Mitropolsky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.04

  14290881
 • Математичне відділення Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
  Математическое отделение Физико-технического института низких температур им. Б. И. Веркина
  Mathematics Department of Physics and Technical Institute of Low Temperature Physics. BI Verkin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.01.05

 • Відділення інформатики
  Отделение информатики
  Department of Informatics
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02

 • Кібернетичний центр
  Кібернетичний центр
  Cybernetic Center
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.01

  23493057
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
  Институт кибернетики имени В. М. Глушкова
  V. M. Glushkov Institute of Cybernetics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.02

  05417176
 • Технологічний парк "Інтелектуальні інформаційні технології"
  Технологический парк "Интеллектуальные информационные технологии"
  Technological Park "Intelligent Information Technologies"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.02.25

 • Інститут програмних систем
  Институт программных систем
  Institute of Software Systems
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.03

  05540149
 • Інститут проблем реєстрації інформації
  Институт проблем регистрации информации
  The Institute for Information Recording
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.04

  03771755
 • Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіів інформації Інституту проблем реєстрації інформації
  Ужгородский научно-технологический центр материалов оптических носителей информации
  Uzhgorod R&D Center of Materials for Optical Information Carriers within Institute for Information Recording
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.04.01

  20446896
 • ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва"
  ГУ "Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва"
  G. M. Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.05

  13694464
 • Міжнародний науковий центр технології програмування "Технософт" Держінформнауки і НАН України
  Міжнародний науковий центр технології програмування "Технософт" Держінформнауки і НАН України
  International Research Center Software Engineering "Tehnosoft" SASII and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.06

 • Інститут космічних досліджень НАН та НКА України
  Институт космических исследований НАН Украины и НКА Украины
  Space Research Institute under NAS and National Space Agency of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.07

  22971655
 • Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
  Львовский центр Института космических исследований НАН Украины и НКА Украины
  Lviv Center of the Institute of Space Research under NAS and NSA of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.07.01

  05447504
 • Харківський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України
  Харківський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України
  Kharkiv Center of the Institute of Space Research under NAS and NSA of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.07.02

  35838980
 • Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України та НАН України
  Учебно-научный комплекс "Институт прикладного системного анализа" МОН Украины и НАН Украины
  Educational and Research Complex ‘Institute for Applied Systems Analysis’ under MES and NAS
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.08

  25408067
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
  Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН Украины та МОН Украины
  International Research and Training Center for Information Technologies and Systems under NAS and MES of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.09

  24741741
 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України
  Институт проблем искусственного интеллекта МОН и НАН Украины
  Institute for Machine Intelligence Problems under MON and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.10

  02095826
 • Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку і торгівлі України та НАН України
  Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку і торгівлі України та НАН України
  State Scientific-Research Institute of Information and Economic Modelling Economic Development and Trade of Ukraine and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.11

  23395900
 • Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України та НАН України
  Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України та НАН України
  Research Institute of Telecommunications of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" of promotion and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.02.12

 • Відділення механіки
  Отделение механики
  Department of Mechanics
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03

 • Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка
  Институт механики им. С. П. Тимошенко
  S. P. Timoshenko Institute of Mechanics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.01

  05417070
 • Дослідне виробництво Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка
  ! Дослідне виробництво Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка
  Pilot production of the Institute of Mechanics. SP Timoshenko
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.01.01

  05417785
 • Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України
  Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины
  Institute of Technical Mechanics under NAS and National Space Agency of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.02

  05539962
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки НАН України і НКА України
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної механіки НАН України і НКА України
  Special Design and Technological Bureau of the Institute of Technical Mechanics of NAS of Ukraine and NSA of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.02.01

  03534268
 • Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка
  Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко
  G. S. Pisarenko Institute for Problems of Strength
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.03

  05417319
 • Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка"
  ! Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка"
  State Enterprise "Special Design and Technological Bureau Institute for Problems of Strength of. GS Pisarenko"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.03.01

  05417392
 • Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
  Институт геотехнической механики им. Н. С. Полякова
  M. S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.04

  05411357
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
  Специальное конструкторско-технологическое бюро Института геотехнической механики им. М.С. Полякова
  Special Design and Technological Bureau Institute of Geotechnical Mechanics. MS Polyakova
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.04.01

  05411378
 • Інститут гідромеханіки
  Институт гидромеханики
  Institute of Hydromechanics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.05

  05417354
 • Інститут транспортних систем і технологій
  Институт транспортных систем и технологий («Трансмаг»)
  ‘Transmag’ Institute of Transport Systems and Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.06

  20204271
 • Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і НАН України
  ! Державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і НАН України
  State Institution "National Research Institute of Industrial safety and health" of the State Service of Mining Supervision and Industrial Safety of Ukraine and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.07

 • Державне підприємство "Інститут машин і систем" Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном і НАН України
  ! Державне підприємство "Інститут машин і систем" Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном і НАН України
  State Enterprise "Institute of Machines and Systems" of the State Agency of Ukraine for State Corporate Rights and Property and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.08

  19363188
 • Державне підприємство "Науково-технічний центр новітніх технологій"
  ! Державне підприємство "Науково-технічний центр новітніх технологій"
  State Enterprise "Scientific and Technical Center of advanced technologies"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.03.09

  18094527
 • Відділення фізики і астрономії
  Отделение физики и астрономии
  Department of Physics and Astronomy
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04

 • Інститут фізики
  Институт физики
  Institute of Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.01

  05417302
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики
  Специальное конструкторско-технологическое бюро физического приборостроения с опытным производством Института физики
  Special Design and Technological Bureau of physical instrument with Pilot Production Institute of Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.01.01

  05417791
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
  Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева
  V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.02

  05416952
 • Технологічний парк "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка"
  Технологический парк "Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника"
  Technological Park "Semiconductor Technologies and Materials, Optoelectronics and Sensor Technology"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.02.01

  30436405
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
  Специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством Института физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева
  Special Design and Technological Bureau of pilot production of the Institute of Semiconductor Physics. VE Sci
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.02.02

  05417408
 • Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
  Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова
  G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.03

  05417331
 • Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
  Институт теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова
  M. M. Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.04

  05417124
 • Головна астрономічна обсерваторія
  Главная астрономическая обсерватория
  Main Astronomical Observatory
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.05

  05417360
 • Кримська лазерна обсерваторія Головної астрономічної обсерваторії
  Крымская лазерная обсерватория Главной астрономической обсерватории
  Crimean Laser Observatory within Main Astronomical Observatory
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.05.01

  04787008
 • Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  Институт магнетизма НАН Украины и МОН Украины
  Institute of Magnetism under NAS and MES of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.06

  23494128
 • Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
  Институт прикладных проблем физики и биофизики
  Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.07

  05398295
 • Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики"
  Международный центр «Институт прикладной оптики»
  International Center ‘Institute of Applied Optics’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.08

  21609024
 • Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
  Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина
  B. I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.09

  03534601
 • Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
  Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова
  O. Ya. Usikov Institute for Radio Physics and Electronics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.10

  03534593
 • Радіоастрономічний інститут
  Радиоастрономический институт
  Institute of Radio Astronomy
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.11

  02772020
 • Інститут іоносфери НАН України та МОН України
  Институт ионосферы НАН Украины и МОН Украины
  Institute of Ionosphere under NAS and MES of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.12

  14084302
 • Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна
  Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина
  Donetsk O. O. Galkin Institute of Physics and Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.13

  05420497
 • Інститут фізики гірничих процесів
  Институт физики горных процессов
  Institute for Physics of Mining Processes
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.14

  24647077
 • Інститут фізики конденсованих систем
  Институт физики конденсированных систем
  Institute for Condensed Matter Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.15

  05540014
 • Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фiзики конденсованих систем
  ! Державне підприємство Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фiзики конденсованих систем
  State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre "Ukrainian Academic and Research Network" of the Institute of Physics of Condensed Matter
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.15.01

  30275262
 • Інститут електронної фізики
  Институт электронной физики
  Institute of Electron Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.16

  05540008
 • Науково-технологічний центр «Реактивелектрон»
  Научно-технологический центр "Реактивэлектрон"
  ‘Reactivelectron’ R&D Center
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.04.17

  03534794
 • Відділення наук про Землю
  Отделение наук про Землю
  Department of Geosciences
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05

 • Інститут геологічних наук
  Институт геологических наук
  Institute of Geological Sciences
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.01

  05417182
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України
  Государственное учреждение "Научный Центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины"
  Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth (CASRE) of Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.01.01

  04778363
 • Науково-технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів НАН України
  Научно-технологический центр топливно-энергетических ресурсов НАН Украины
  Scientific and technological center of energy resources NAS Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.01.02

  24726003
 • Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук
  ! Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук
  Center for Management and Marketing in Earth Sciences, Institute of Geological Sciences
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.01.03

  30967359
 • Відділення морської геології та осадочного рудоутворення
  Отделение морской геологии и осадочного рудообразования
  Department of Marine Geology and Sedimentary Ore-Formation
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.02

  19476716
 • Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна
  Институт геофизики им. С. И. Субботина
  S. I. Subbotin Institute of Geophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03

  05417259
 • Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  ! Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Department of Geodynamics Institute of Geophysics explosion. SI Subbotin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.01

 • Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  ! Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Carpathian Branch of the Institute of Geophysics. SI Subbotin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.02

  13801523
 • Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Полтавская гравиметрическая обсерватория Института геофизики им. С. И. Субботина
  Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.03

  03534558
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Специальное конструкторско-технологическое бюро Института геофизики им. С. И. Субботина
  Special Design and Technological Bureau of the Institute of Geophysics. SI Subbotin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.04

  03534788
 • Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  ! Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Department of seismicity Carpathian Institute of Geophysics. SI Subbotin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.05

  25228129
 • Відділ сейсмології Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  ! Відділ сейсмології Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна
  Department of Seismology Institute of Geophysics. SI Subbotin
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.03.06

 • Інститут географії
  Институт географии
  Institute of Geography
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.04

  05540402
 • Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка
  Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. М.П.Семененка
  M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.05

  05417064
 • Державне підприємство "Земля"
  Государственное предприятие "Земля"
  State Enterprise "Earth"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.05.01

  24076427
 • Інститут геології і геохімії горючих копалин
  Институт геологии и геохимии горючих ископаемых
  Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.06

  03534392
 • Інститут проблем природокористування та екології
  Институт проблем природопользования и экологии
  Institute of Problems of Nature Management and Ecology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.07

  05540095
 • Науково-технічний центр панорамних акустичних систем
  Научно-технический центр панорамных акустических систем
  R&D Center for Panoramic Acoustic Systems
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.08

  20471017
 • Океанологічний центр
  ! Океанологічний центр
  Oceanographic center
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.09

  30703270
 • Морський гідрофізичний інститут
  Морской гидрофизический институт
  Marine Hydrophysical Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.10

  03534386
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Морського гідрофізичного інституту
  Специальное конструкторско-технологическое бюро МГИ института
  Special Design and Technological Bureau hydro Naval Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.10.01

  03534375
 • Експериментальне відділення Морського гідрофізичного інституту
  Экспериментальное отделение Морского гидрофизического института
  Experimental Department of Marine Hydrophysical Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.10.02

  05540037
 • Державна установа "Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна"
  Отделение гидроакустики Морского гидрофизического института
  State Institution "Institute of Geophysics Division sonar im.S.I.Subbotina"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.10.03

  05540020
 • Науково-виробничий центр "ЕКОСІ-Гідрофізика"
  ! Науково-виробничий центр "ЕКОСІ-Гідрофізика"
  Scientific-Production Center "Ecos-Hydrophysics"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.10.04

  22287798
 • Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи
  Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела
  Ukrainian State R&D Institute of Mining Geology, Rock Mechanics and Mine Surveying
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.11

  00159226
 • Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України
  Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт
  Ukrainian Research Hydrometeorological Institute under the Ministry for Emergencies and NAS
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.12

  02572508
 • Науковий центр проблем моделювання в екології та рекреаційній географії
  ! Науковий центр проблем моделювання в екології та рекреаційній географії
  Research Center of simulation in ecology and recreational geography
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.05.13

  19008174
 • Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
  Отделение физико-технических проблем материаловедения
  Department of Physical and Technical Problems of Materials Science
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06

 • Науково-технічний комплекс "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Науково-технічний комплекс "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  Scientific and Technical Complex "Institute of Electric Welding Institute"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01

  30179417
 • Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
  Институт электросварки им. Е.О. Патона
  Ye. O. Paton Electric Welding Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01

  05416923
 • Державне підприємство "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "Experimental Design and Technological Bureau Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.01

  05417457
 • ЗАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона"
  ! ЗАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона"
  By "Pilot plant welding equipment Welding Institute named. Welding Institute"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.02

  05417733
 • Державне підприємство "Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "Pilot plant welding materials Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.03

  05447444
 • Державне підприємство "Дослідний завод спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Дослідний завод спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "Pilot Plant spetselektrometallurgii Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.04

  02137660
 • Державне підприємство "Експериментальне виробництво Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Експериментальне виробництво Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "Experimental production Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.05

  05417704
 • Інженерний центр зварювання тиском Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  ! Інженерний центр зварювання тиском Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  Engineering Center of pressure welding Paton Electric Welding
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.06

  02023034
 • Державне підприємство "Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "International Center for Electron Beam Technologies of EO Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.08

  20053375
 • Науково-інженерний центр "Матеріалообробка вибухом" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  ! Науково-інженерний центр "Матеріалообробка вибухом" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  Scientific Engineering Centre "Materialoobrobka explosion" Paton Electric Welding
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.09

  05540215
 • Державне підприємство "Інженерний центр електронно-променевого зварювання" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  ! Державне підприємство "Інженерний центр електронно-променевого зварювання" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  State Enterprise "Engineering center electron beam welding" Paton Electric Welding
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.10

  16290282
 • Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Титан" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  ! Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Титан" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  State Enterprise "Scientific-Production Center" Titan "Paton Electric Welding
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.11

  23712944
 • Науково-технічний центр "Перспективні технології" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  ! Науково-технічний центр "Перспективні технології" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
  Scientific and Technical Center "Advanced Technology" Paton Electric Welding
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.12

  33440676
 • Державне підприємство "Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Державне підприємство "Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  State Enterprise "Interdisciplinary Training and Certification Center Paton Electric Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.13

  30382397
 • Запорізький науково-інженерний центр з плазмових технологій науково-технічного комплексу "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  ! Запорізький науково-інженерний центр з плазмових технологій науково-технічного комплексу "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
  Zaporozhye scientific and engineering center of plasma technology scientific and technical complex "Institute of Electric Welding Institute"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.01.14

  20507681
 • Державний науково-інженерний центр зварювання та контролю в галузі атомної енергетики України
  ! Державний науково-інженерний центр зварювання та контролю в галузі атомної енергетики України
  State Science and Engineering Center welding and control in the field of nuclear energy in Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.02

  21474825
 • Міжнародна асоціація "Зварювання"
  ! Міжнародна асоціація "Зварювання"
  International Association of "Welding"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03

  14290562
 • Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
  Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля
  V. N. Bakul Institute for Superhard Materials
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.01

  05417377
 • Господарчий підрозділ "АЛКОН-Сервіс"
  ! Господарчий підрозділ "АЛКОН-Сервіс"
  The Economic Unit "Alkon Service"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.02

 • Державне підприємство "Інженерно-виробничий центр АЛКОН"
  ! Державне підприємство "Інженерно-виробничий центр АЛКОН"
  State Enterprise "Engineering and Production Center Alkon"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.03

  30729702
 • Державне підприємство "Дослідний експериментально-механічний завод"
  ! Державне підприємство "Дослідний експериментально-механічний завод"
  State Enterprise "Experimental Experimental and Mechanical Plant"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.04

  30789709
 • Державне підприємство "АЛКОН-Діамант"
  ! Державне підприємство "АЛКОН-Діамант"
  State Enterprise "Alcon-Diamond"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.05

  24736177
 • Державне науково-виробниче підприємство "АЛКОН-Твердосплав"
  ! Державне науково-виробниче підприємство "АЛКОН-Твердосплав"
  State Scientific and Production Enterprise "Alcon-Tverdosplav"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.06

  30153645
 • Державне госпрозрахункове підприємство "Алмазінструмент"
  ! Державне госпрозрахункове підприємство "Алмазінструмент"
  State self-supporting enterprise "Almazinstrument"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.07

  30153980
 • Державне зовнішньоторговельне підприємство "ІНТЕР-ІСМ"
  ! Державне зовнішньоторговельне підприємство "ІНТЕР-ІСМ"
  State foreign trade enterprise "Inter-ISM"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.08

  02178854
 • Мале державне науково-виробниче впроваджувальне підприємство "ЕКМА"
  ! Мале державне науково-виробниче впроваджувальне підприємство "ЕКМА"
  Small State Research and Production implementing enterprise "EKMA"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.09

  13674177
 • Мале державне науково-виробниче підприємство "ЛІНАТЕК"
  ! Мале державне науково-виробниче підприємство "ЛІНАТЕК"
  Small State Scientific and Production Enterprise "LINATEK"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.10

  23717404
 • Державне автотранспортне підприємство "АЛКОН-Авто"
  ! Державне автотранспортне підприємство "АЛКОН-Авто"
  Public transport enterprise "Alcon-Auto"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.03.11

  30729739
 • Державне зовнішньоторговельне виробниче підприємство "Фірма "ІНПАТ"
  ! Державне зовнішньоторговельне виробниче підприємство "Фірма "ІНПАТ"
  State foreign trade production enterprise "Company" INPAT "
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.04

  21551098
 • Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "Сепроз"
  ! Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "Сепроз"
  Scientific and Technical Center Quality Assurance and Certification "SEPROZ"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.05

  24938142
 • Державне підприємство інженерний центр "Львівантикор"
  ! Державне підприємство інженерний центр "Львівантикор"
  State Enterprise Engineering Center "Lvivantikor"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.05.01

  02027339
 • Державне підприємство інженерний центр "Техно-Ресурс"
  ! Державне підприємство інженерний центр "Техно-Ресурс"
  State Enterprise Engineering Center "Techno-Resource"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.01.05.02

  13803953
 • Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
  Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича
  I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Sciences
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02

  05416930
 • Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім.Францевича
  Черновицкое отделение Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича
  Chernivtsi Division of I. M. Frantsevich Institute of Materials Science Problems
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.01

  05540043
 • Науково-технічний центр "Композиційні матеріали"
  ! Науково-технічний центр "Композиційні матеріали"
  Scientific and Technical Center "Composite Materials"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.02

  24377962
 • Державне підприємство "Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних покриттів "Дельта"
  ! Державне підприємство "Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних покриттів "Дельта"
  State Enterprise "Self-supporting research and technology center covers hot-gas" Delta "
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.03

  25293090
 • Державне підприємство "Державний науково-технічний центр "Новітні матеріали і технології порошкової металургії"
  ! Державне підприємство "Державний науково-технічний центр "Новітні матеріали і технології порошкової металургії"
  State Enterprise "State Scientific and Technical Center" New materials and technologies of powder metallurgy "
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.04

  31904368
 • Технологічний комплекс Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
  ! Технологічний комплекс Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
  Technological complex of the Institute of Materials Science of NAS of Ukraine im.I.M.Frantsevycha
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.05

  32048965
 • Державне підприємство "Науково-технологічний центр "Базальтоволокнисті матеріали"
  ! Державне підприємство "Науково-технологічний центр "Базальтоволокнисті матеріали"
  State Enterprise "Scientific and Technological Center" Bazaltovoloknysti materials "
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.02.06

  34726600
 • Науково-технологічний алмазний концерн «Алкон»
  ! Науково-технологічний алмазний концерн «Алкон»
  Scientific and Technological Diamond Concern "Alcon"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.03

  23504418
 • Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
  Физико-технологический институт металлов и сплавов
  Physical-and-Technological Institute of Metals and Alloys
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.04

  05417153
 • Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
  Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко
  H. V. Karpenko Physico-Mechanical Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.05

  03534506
 • Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
  Научно-технологический комплекс «Институт монокристаллов»
  ‘Institute for Single Crystals’ State R&D Corporation
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06

  23759880
 • Інститут монокристалів
  Институт монокристаллов
  Institute for Single Crystals
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.01

  00210217
 • Інститут сцинтиляційних матеріалів
  Институт сцинциляционных материалов
  Institute for Scintillation Materials
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.02

  23756522
 • Науково-дослідне відділення хімії функціональних матеріалів
  ! Науково-дослідне відділення хімії функціональних матеріалів
  Science and Research Branch of Functional Materials Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.03

 • Державне підприємство "Науково-технічний центр імунобіотехнології" НТК "Інститут монокристалів"
  Научно-технический центр иммунобиотехнологии
  R&D Immunobiotechnology Center
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.04

  32709630
 • Науково-дослідний інститут мікроприладів
  Научно-исследовательский институт микроприборов
  Research Institute of Microdevices
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.05

  14308827
 • Центральне конструкторське бюро машинобудування "Донець"
  ! Центральне конструкторське бюро машинобудування "Донець"
  Central Design Bureau of Machine Building "Donets"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.06

  14314423
 • Державне підприємство "Завод хімічних реактивів"
  ! Державне підприємство "Завод хімічних реактивів"
  State Enterprise "plant chemicals"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.07

  00205096
 • Технологічний парк "Інститут монокристалів"
  ! Технологічний парк "Інститут монокристалів"
  Technological Park "Institute for Single Crystals"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.08

  30954664
 • Центр розвитку малого бізнесу "Харківські технології"
  ! Центр розвитку малого бізнесу "Харківські технології"
  Small Business Development Center "Kharkov Technologies"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.06.09

  30035853
 • Інститут імпульсних процесів і технологій
  Институт импульсных процессов и технологий
  Institute of Pulse Processes and Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.07

  03534512
 • Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій
  ! Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій
  Plant Research Institute of Pulse Processes and Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.07.01

  05410381
 • Експериментальне виробництво Інституту імпульсних процесів і технологій
  ! Експериментальне виробництво Інституту імпульсних процесів і технологій
  Experimental production of the Institute of Pulse Processes and Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.07.02

  05540190
 • Науково-технічний центр "ВЕГА" Інституту імпульсних процесів і технологій
  ! Науково-технічний центр "ВЕГА" Інституту імпульсних процесів і технологій
  Scientific and Technical Center "VEGA" Institute of Pulse Processes and Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.07.03

  23631430
 • Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова
  Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова
  Z. I. Nekrasov Iron & Steel Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.08

  00190294
 • Експериментально-виробниче підприємство Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова
  ! Експериментально-виробниче підприємство Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова
  Experimental Production Enterprise Institute for Ferrous Metallurgy im.Z.I.Nekrasova
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.08.01

  00190578
 • Інститут термоелектрики НАН України та МОНмолодьспорту
  Институт термоэлектричества
  Institute of Thermoelectricity under NAS and MES of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.06.09

  02096091
 • Відділення фізико-технічних проблем енергетики
  Отделение физико-технических проблем энергетики
  Department of Physical and Technical Problems of Power Engineering
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07

 • Інститут технічної теплофізики
  Институт технической теплофизики
  Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01

  05417118
 • Відділення тепломасообмінних процесів і пристроїв Інституту технічної теплофізики
  ! Відділення тепломасообмінних процесів і пристроїв Інституту технічної теплофізики
  Department of heat and mass transfer processes and devices of the Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.01

 • Технологічний парк "Інститут технічної теплофізики"
  ! Технологічний парк "Інститут технічної теплофізики"
  Technological Park "Institute of Engineering Thermophysics"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.02

 • Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації теплообмінних процесів Інституту технічної теплофізики
  ! Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації теплообмінних процесів Інституту технічної теплофізики
  Experimental Design and Technological Bureau of intensification of heat exchange processes of the Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.03

  05447496
 • Піївський експериментальний механічний завод теплообмінних апаратів Інституту технічної теплофізики
  ! Піївський експериментальний механічний завод теплообмінних апаратів Інституту технічної теплофізики
  Piyivskyy experimental mechanical plant heat exchangers Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.04

  05447467
 • Державне підприємство Інженерний центр "Сушка" Інституту технічної теплофізики
  ! Державне підприємство Інженерний центр "Сушка" Інституту технічної теплофізики
  State Enterprise Engineering Center "drying" of the Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.05

  02023057
 • Державне підприємство "Екотерм" Інституту технічної теплофізики
  ! Державне підприємство "Екотерм" Інституту технічної теплофізики
  State Enterprise "Ecoterm" Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.06

  16476526
 • Державне підприємство "Науково-технічний центр енергетичного приладобудування" Інституту технічної теплофізики
  ! Державне підприємство "Науково-технічний центр енергетичного приладобудування" Інституту технічної теплофізики
  State Enterprise "Scientific and Technical Center Energy Instrumentation" Institute of Engineering Thermophysics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.01.07

  35704750
 • Науково-технічний концерн "Інститут проблем машинобудування"
  ! Науково-технічний концерн "Інститут проблем машинобудування"
  Scientific and Technical Concern "Institute of Mechanical Engineering"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02

  31063720
 • Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
  Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного
  A. M. Pidhorny Institute for Mechanical Engineering Problems
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02.01

  03534570
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
  Special Design and Technological Bureau of the Institute of Mechanical Engineering. AN Podgorny
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02.01.01

  05447510
 • Дослідне виробництво Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
  ! Дослідне виробництво Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного
  Pilot production of the Institute of Mechanical Engineering. AN Podgorny
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02.01.02

  03534251
 • Академічний науково-освітній комплекс "РЕСУРС"
  ! Академічний науково-освітній комплекс "РЕСУРС"
  Academic research and education complex "RESOURCE"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02.02

  32566852
 • Науковий парк "Наукоград-Харків"
  ! Науковий парк "Наукоград-Харків"
  Science Park "Science City-Kharkov"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.02.03

 • Інститут електродинаміки
  Институт электродинамики
  Institute of Electrodynamics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.03

  05417236
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
  Институт проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова
  G. E. Pukhov Institute of Modelling Problem in Power Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.04

  05516949
 • Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Iнституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова
  Отделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике Института проблем моделирования в энергетике имени Г. Е. Пухова
  Department of Hybrid Modelling and Control Systems in Power Engineering within G. E. Pukhov Institute of Modelling Problems in Power Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.04.01

  21471896
 • Житомирське спеціальне бюро засобів моделювання з дослідним виробництвом Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
  ! Житомирське спеціальне бюро засобів моделювання з дослідним виробництвом Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
  Zhytomyr special office of simulations with pilot production of the Institute for Modelling in Energy im.H.Ye.Puhova
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.04.02

  13550630
 • Інститут загальної енергетики
  Институт общей энергетики
  Institute of General Energy
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.06

  04589627
 • Інститут вугільних енерготехнологій
  Институт угольных энерготехнологий
  Coal Energy Technology Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.07

  21609277
 • Інститут газу
  Институт газа
  Gas Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.08

  05417035
 • Інститут відновлюваної енергетики
  Институт возобновляемой энергетики
  Institute of Renewable Energy
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.09

  26476029
 • Державне підприємство "Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України"
  ! Державне підприємство "Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України"
  State Enterprise "Interdisciplinary Science and Technology Center of Renewable Energy Wind Energy Institute of NAS of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.09.01

  30973289
 • Державне підприємство "Кримський науково-технічний центр енергозбереження та нетрадиційної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України"
  ! Державне підприємство "Кримський науково-технічний центр енергозбереження та нетрадиційної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України"
  State Enterprise "Crimean Scientific and Technical Center for Energy Saving and Alternative Energy Renewable Energy Institute of the NAS of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.09.02

  32470521
 • Інститут проблем безпеки атомних електростанцій
  Институт проблем безопастности атомных электростанций
  Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.10

  13723792
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем безпеки атомних електростанцій
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем безпеки атомних електростанцій
  Special Design and Technological Bureau of the Institute of Nuclear Power Safety
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.10.01

  05540132
 • Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"
  Государственная организация «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»
  State Institution "Institute technical problems magnetism of the National academy of sciences of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.11

  00216881
 • Інститут новітніх технологій при Національному авіаційному університеті МОНмолодьспорту України та НАН України
  ! Інститут новітніх технологій при Національному авіаційному університеті МОНмолодьспорту України та НАН України
  Institute of Advanced Technologies at the National Aviation University of promotion and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.12

 • Навчально-науковий Інститут гірничної та металургійної електроенергетики Національного гірничного університету МОН України та НАН України
  Учебно-научный Институт горной и металлургической электроэнергетики Национального горного университета
  Education and Research Institute of Mining and Metallurgical Power Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.13

 • Відділення цільової підготовки НТУУ "КПІ" при НАН України
  ! Відділення цільової підготовки НТУУ "КПІ" при НАН України
  Branch target preparation "KPI" in the NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.07.14

  24372717
 • Відділення ядерної фізики та енергетики
  Отделение ядерной физики и энергетики
  Department of Nuclear Physics and Power Engineering
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08

 • Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"
  Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт"
  National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01

  14312223
 • Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ "ХФТІ"
  Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
  Institute of Solid State Physics, Materials Science and Technology NSC "KhPTI"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.01

 • Інститут фізики плазми ННЦ "ХФТІ"
  Институт физики плазмы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
  Institute of Plasma Physics within National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.02

 • Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ "ХФТІ"
  Институт физики высоких энергий и ядерной физики Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
  Institute for High-Energy Physics and Nuclear Physics within National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.03

 • Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ ХФТІ
  Институт плазменной электроники и новых методов ускорения Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
  Institute for Plasma Electronics and New Methods of Acceleration within National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.04

 • Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера ННЦ "ХФТІ"
  Институт теоретической физики имени А.И.Ахиезера Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
  O. I. Akhiezer Institute for Theoretical Physics within National Science Center ‘Kharkiv Institute of Physics and Technology’
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.05

 • Державне науково-виробниче підприємство "Рубін"
  ! Державне науково-виробниче підприємство "Рубін"
  State Scientific and Production Enterprise "Rubin"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.06

  22656764
 • Державне підприємство "Науково-технологічний центр "Берилій"
  ! Державне підприємство "Науково-технологічний центр "Берилій"
  State Enterprise "Scientific and Technological Center" Beryllium "
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.07

  35073135
 • Дослідний завод ННЦ "ХФТІ"
  ! Дослідний завод ННЦ ХФТІ
  Pilot plant "KhPTI"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.01.08

  05540178
 • Інститут ядерних досліджень
  Институт ядерных исследований
  Institute for Nuclear Research
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.02

  23724640
 • Інститут прикладної фізики
  Институт прикладной физики
  Institute of Applied Physics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.03

  05399225
 • Державна установа "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"
  Институт геохимии окружающей среды НАН Украины
  Institute of Environmental Geochemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.04

  23521345
 • Інститут електрофiзики і радіаційних технологій
  Институт электрофизики и радиационных технологий
  Institute of Electrophysics & Radiation Technologies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.05

  14351499
 • Навчально-науковий центр «Фізико-хімічне матеріалознавство» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка та НАН України
  Учебно-научный центр "Физико-химическое материаловедение" Киевского университета имени Тараса Шевченко и НАН Украины
  Research and Training Center ‘Physical and Chemical Materials Science’ under Kyiv Taras Shevchenko University and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.06

  25198635
 • Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України
  ! Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" Держатомрегулювання України та НАН України
  State Enterprise "State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety" Nuclear Regulatory Committee of Ukraine and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.01.08.07

  14282338
 • Секція хімічних і біологічних наук
  Секция химических и биологических наук
  Section of Chemical and Biological Sciences
  /Sites/SectionOfScience/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02

 • Відділення хімії
  Отделение химии
  Department of Chemistry
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01

 • Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского
  L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.01

  05417213
 • Державне підприємство "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  ! Державне підприємство "РАДМА" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  State Enterprise "RADMA" Institute of Physical Chemistry. L. Pisarzhevsky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.01.01

  05417851
 • Державне підприємство "КАТЕК" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  ! Державне підприємство "КАТЕК" Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  State Enterprise "KATEK" Institute of Physical Chemistry. L. Pisarzhevsky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.01.02

  21572516
 • Державне підприємство «КОЛОРАН» Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  ! Державне підприємство «КОЛОРАН» Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
  State Enterprise "KOLORAN" Institute of Physical Chemistry. L. Pisarzhevsky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.01.03

  21585720
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
  Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского
  V. I. Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.02

  05417383
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
  Special Design and Technological Bureau of experimental production of the Institute of General and Inorganic Chemistry. Vernadsky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.02.01

  02133455
 • Інститут органічної хімії
  Институт органической химии
  Institute of Organic Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.03

  05417325
 • Дослідне виробництво Інституту органічної хімії
  ! Дослідне виробництво Інституту органічної хімії
  Pilot Production of Organic Chemistry Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.03.01

  05417805
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук
  Институт химии высокомолекулярных соединений
  Institute of Macromolecular Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.04

  05417041
 • Державне підприємство "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України"
  ! Державне підприємство "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України"
  State Enterprise "Pilot Production Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.04.01

  05417686
 • Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
  Институт физико-органической химии и углехимии им. Л. Н. Литвиненко
  L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.05

  05420735
 • Дослідне виробництво Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
  ! Дослідне виробництво Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка
  Pilot production of the Institute of Physical Organic and Coal Chemistry. LM Litvinenko
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.05.01

  03534222
 • Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
  ! Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
  Department of Physics and Chemistry of Combustible Minerals Institute of Physical Organic and Coal Chemistry im.L.M.Lytvynenka
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.05.02

  03772476
 • Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
  Институт коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского
  A. V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.06

  05417348
 • Технологічний відділ Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
  ! Технологічний відділ Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
  Institute of Technology Department of Colloid Chemistry and Water Chemistry. AV Dumansky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.06.01

 • Впровадницьке науково-виробниче мале підприємство «Чиста вода»
  ! Впровадницьке науково-виробниче мале підприємство «Чиста вода»
  Vprovadnytske Research and Production Small Enterprise "Clean Water"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.06.02

  13681415
 • Міжнародний центр дослідження води Організації Чорноморського економічного співробітництва
  ! Міжнародний центр дослідження води Організації Чорноморського економічного співробітництва
  International Centre for Water Research of the Black Sea Economic Cooperation
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.06.03

 • Український сателітний центр Інституту рідких та розсіяних елементів при ЮНЕСКО на базі ІКХХВ ім. А. В. Думанського
  ! Український сателітний центр Інституту рідких та розсіяних елементів при ЮНЕСКО на базі ІКХХВ ім. А. В. Думанського
  Ukrainian Institute satellite center liquids and trace elements at UNESCO on the basis IKHHV them. AV Dumansky
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.06.04

 • Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
  Физико-химический институт им. А. В. Богатского
  A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.07

  03534535
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського
  !Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського
  Special Design and Technological Bureau of pilot production Physico-Chemical Institute. AV Bogatsky
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.07.01

  05540706
 • Державне підприємство "Науково-технічний інженерний центр проблем водоочистки та водозбереження (НТІЦ "Водообробка") Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського"
  !Державне підприємство "Науково-технічний інженерний центр проблем водоочистки та водозбереження (НТІЦ "Водообробка") Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського"
  State Enterprise "Scientific-Technical Engineering Center of water treatment and water conservation (NTITS" Vodoobrobka ") Physico-Chemical Institute AV Bogatsky"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.07.02

  02128773
 • Спільне українсько-американське науково-виробниче підприємство "Нові матеріали і технології"
  !Спільне українсько-американське науково-виробниче підприємство "Нові матеріали і технології"
  Joint Ukrainian-American Research and Production Enterprise "New Materials and Technologies"
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.07.03

  14325697
 • Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
  Институт химии поверхности
  O. O. Chuiko Institute of Surface Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.08

  03291669
 • Калуський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні
  ! Калуський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні
  Kalush Test Experimental Plant of the Institute of Surface Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.08.01

  05540209
 • Державне підприємство "Джанкойсько-Сиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України"
  !Державне підприємство "Джанкойсько-Сиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України"
  State Enterprise "Dzhankojskyj-Syvas'kyi Pilot Plant Institute of Surface Chemistry, NAS of Ukraine im.O.O.Chuyka"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.08.02

  05540184
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
  Институт биоорганической химии и нефтехимии
  Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.09

  03563790
 • Експериментальний завод медпрепаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
  ! Експериментальний завод медпрепаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
  Pilot Plant Medicines Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.09.01

  01527703
 • Інститут сорбції та проблем ендоекології
  Институт сорбции и проблем эндоэкологии
  Institute for Sorption and Problems of Endoecology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.10

  05398131
 • Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка
  Институт биоколлоидной химии им. Ф. Д. Овчаренко
  F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.11

  05402714
 • Фонд розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем імені академіка Ф. Д. Овчаренка
  ! Фонд розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем імені академіка Ф. Д. Овчаренка
  Foundation of Colloid natural disperse systems named after FD Ovcharenko
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.11.01

 • Міжвідомче відділення електрохiмiчної енергетики
  Межведомственное отделение электрохимической энергетики
  Inter-Agency Department of Electrochemical Energy Systems
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.01.12

  21590307
 • Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
  Отделение биохимии, физиологии и молекулярной биологии
  Department of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02

 • Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
  Институт биохимии им. А. В. Палладина
  O. V. Palladin Institute of Biochemistry
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.01

  05417288
 • Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
  Институт физиологии им. А. А. Богомольца
  O. O. Bohomolets Institute of Physiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.02

  05417093
 • Міжнародний центр молекулярної фізіології
  ! Міжнародний центр молекулярної фізіології
  International Center of Molecular Physiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.03

  16460838
 • Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
  Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного
  D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.04

  05417087
 • Інститут молекулярної біології і генетики
  Институт молекулярной биологии и генетики
  Institute of Molecular Biology and Genetics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.05

  05417101
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
  Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого
  R. E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.06

  05416946
 • Державний науково-дослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії "НОРТ" при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
  ! Державний науково-дослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії "НОРТ" при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
  State Research Medical Engineering Center non-drug rehabilitation, rehabilitation therapy "North" at the Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.06.01

  19016204
 • Дослідне конструкторське виробництво медичного приладобудування при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
  ! Дослідне конструкторське виробництво медичного приладобудування при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
  Experimental design manufacturing medical instrument at the Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.06.02

  05447473
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
  Институт проблем криобиологии и криомедицины
  Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.07

  03534630
 • Державна установа "Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України"
  ! Державна установа "Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України"
  State Institution "Department of Biotechnical Research Diagnostic Institute of Cryobiology and Cryomedicine Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.07.01

  21519404
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
  ! Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
  Special Design and Technological Bureau of pilot production of the Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.07.02

  03534245
 • Державне підприємство "Наукова лабораторія кріочутливості та кріорезистентності біологічних об’єктів при їх збереженні в тканинному банку" Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
  ! Державне підприємство "Наукова лабораторія кріочутливості та кріорезистентності біологічних об’єктів при їх збереженні в тканинному банку" Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
  State Enterprise "Scientific Laboratory kriochutlyvosti and kriorezystentnosti biological objects in their preservation of the tissue bank" Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.07.03

  32537349
 • Державне підприємство "Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини" НАН України, АМН України та МОЗ України
  ! Державне підприємство "Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини" НАН України, АМН України та МОЗ України
  State Enterprise "Interdepartmental Research Center of Cryobiology and Cryomedicine" NAS of Ukraine, Academy of Medical Sciences of Ukraine and Ministry of Health of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.07.04

  25183192
 • Інститут біології клітини
  Институт биологии клетки
  Institute of Cell Biology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.02.08

  25255758
 • Відділення загальної біології
  Отделение общей биологии
  Department of General Biology
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03

 • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
  Институт ботаники им. М.Г. холодного
  Kholodny Institute of Botany
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.01

  05417199
 • Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
  Институт зоологии им.И.И.Шмальгаузена
  I. I. Schmalhausen Institute of Zoology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.02

  05416975
 • Інститут фізіології рослин і генетики
  Институт физиологии растений и генетики
  Institute of Plant Physiology and Genetics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.03

  05417242
 • Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики
  Опытное сельскохозяйственное производство Института физиологии растений и генетики
  Experimental Agriculture Institute of Plant Physiology and Genetics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.03.01

  03534334
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
  Институт клеточной биологии и генетической инженерии
  Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.04

  04591245
 • Міжнародний інститут клітинної біології
  Международный институт клеточной биологии
  International Institute of Cell Biology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.05

  21495017
 • Інститут гідробіології
  Институт гидробиологии
  Institute of Hydrobiology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.06

  05417029
 • Білоцерківська експериментальна гідробіологічна станція
  Белоцерковская экспериментальная гидробиологическая станция
  Bilotserkivska experimental Hydrobiological Station
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.06.01

 • Лютізька гідробіологічна станція
  Лютежском гидробиологическая станция
  Lyutizh Hydrobiological Station
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.06.02

 • Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
  Институт биологии южных морей им.О.О.КОВАЛЕВСКОГО
  Institute of Biology of the Southern Seas im.O.O.Kovalevskoho
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.07

  03534357
 • Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
  Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
  State Institution "Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine»
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.07.01

  03534529
 • Інститут екології Карпат
  Институт экологии Карпат
  Institute of Ecology of the Carpathians
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.08

  05540066
 • Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"
  Государственное учреждение "Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины"
  State Institution "Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.09

  02128514
 • Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького Держкомлісгоспу та НАН України
  Украинский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им.Г.М.ВИСОЦКОГО Госкомлесхоза и НАН Украины
  Ukrainian Order "Badge of Honor" Research Institute of Forestry and agroforestry im.H.M.Vysotskoho State Committee of Ukraine and NAS
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.10

  00994064
 • Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака Держлісагентства України та НАН України
  Украинский научно-исследовательский институт горного лесоводства им.П.С.Пастернака Гослесагентства Украины и НАН Украины
  Ukrainian Scientific Research Institute of Mountain Forestry im.P.S.Pasternaka Derzhlisahentstva and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.11

  00994147
 • Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
  Национальный ботанический сад им.Н.Н.Гришко
  National Botanic Garden MMGryshko
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.12

  05417228
 • Донецький ботанічний сад
  Донецкий ботанический сад
  Donetsk Botanical Garden
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.13

  05420037
 • Криворізький ботанічний сад
  Криворожский ботанический сад
  Kriviy Rig Botanical Garden
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.14

  05540072
 • Національний науково-природничий музей
  Национальный научно-природный музей
  National Museum of Natural History
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.15

  19020229
 • Державний природознавчий музей
  Государственный природоведческий музей
  National Museum of Natural History
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.16

  03534452
 • Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»
  Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»
  State Institution "Institute for Evolutionary Ecology of NAS of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.17

  33593908
 • Національний дендрологічний парк "Софіївка"
  Национальный дендрологический парк "Софиевка"
  The National Arboretum "Sofiivka"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.18

  03534653
 • Державний дендрологічний парк "Олександрія"
  Государственный дендрологический парк "Александрия"
  State arboretum "Alexandria"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.19

  03534340
 • Дендрологічний парк "Тростянець"
  Дендрологический парк "Тростянец"
  Arboretum "Trostianets"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.20

  03534669
 • Чорноморський біосферний заповідник
  Черноморский биосферный заповедник
  Black Sea Biosphere Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.21

  03534647
 • Дунайський біосферний заповідник
  Дунайский биосферный заповедник
  Danube Biosphere Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.22

  05540310
 • Карадазький природний заповідник
  Карадагский природный заповедник
  Karadag Nature Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.23

  03534363
 • Український степовий природний заповідник
  Украинский степной природный заповедник
  Ukrainian Steppe Nature Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24

  05420095
 • Відділення українського степового природного заповідника
  Отделение украинского степного природного заповедника
  Department of Ukrainian Steppe Nature Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01

 • Відділення заповідника "Хомутовський степ"
  Отделение заповедника "Хомутовская степь"
  Reserve Bank "Khomutovskaya step"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01.01

 • Відділення заповідника "Михайлівська цілина"
  Отделение заповедника "Михайловская целина"
  Reserve Bank "Michael virgin"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01.02

 • Відділення заповідника "Кам’яні могили"
  Отделение заповедника "Каменные могилы"
  Reserve Bank 'Stone Grave'
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01.03

 • Відділення заповідника "Крейдяна флора"
  Отделение заповедника "Меловая флора"
  Reserve Bank "Cretaceous flora"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01.04

 • Відділення заповідника "Кальміуське"
  Отделение заповедника "Кальмиусское"
  Reserve Bank "Kalmiuska"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.24.01.05

 • Луганський природний заповідник
  Луганский природный заповедник
  Lugansk Nature Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25

  05447562
 • Відділення Луганського природного заповідника
  Отделение Луганского природного заповедника
  Department of Lugansk Nature Reserve
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25.01

 • Відділення заповідника "Станично-Луганське відділення"
  Отделение заповедника "Станично-Луганское отделение"
  Reserve Bank "Stanichno-Lugansk branch"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25.01.01

 • Відділення заповідника "Стрільцівський степ”
  Отделение заповедника "Стрельцовская степь"
  Reserve Bank "Streltsovskaya step"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25.01.02

 • Відділення заповідника "Провальський степ"

  Reserve Bank "Provalskyy step"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25.01.03

 • Відділення заповідника "Трьохізбенський степ"

  Reserve Bank "Trohizbenskyy step"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.25.01.04

 • Херсонська гідробіологічна станція

  Kherson Hydrobiological Station
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.02.03.26

  26185221
 • Секція суспільних і гуманітарних наук
  Секция общественных и гуманитарных наук
  Section of Social Sciences and Humanities
  /Sites/SectionOfScience/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03

 • Відділення економіки
  Отделение экономики
  Department of Economics
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01

 • Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

  State Institution "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.01

  25199155
 • Інститут економіки промисловості

  Institute of Industrial Economics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.02

  05420557
 • Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості

  Research Center for Information Technology Institute of Industrial Economics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.02.01

  05420617
 • Пансіонат "Наука"

  Pension "Science"
  /Sites/Organization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.02.02

  16475047
 • Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

  State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine"
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.03

  37404013
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин

  Institute of World Economy and International Relations
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.04

  05447438
 • Інститут економіко-правових досліджень

  Institute of Economic and Legal Studies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.05

  13530946
 • Луганський філіал Інституту економіко-правових досліджень

  Lugansk branch of the Institute of Economics and Legal Studies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.05.01

 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

  Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.06

  05539991
 • Інститут регіональних досліджень

  Institute for Regional Studies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.07

  05539979
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи

  Institute for Demography and Social Studies of MV Ptukha
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.08

  26297291
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

  Research Center for Industrial Problems of Development
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.09

  05481984
 • Закарпатський регіональний Центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України

  Transcarpathian Regional Centre for Socio-Economic and Humanities Research NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.10

  22109967
 • Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України

  Research Institute for Labour and Employment Ministry of Social Policy of Ukraine and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.11

  14301432
 • Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України

  Center for Advanced Social Research of the Ministry of Social Policy of Ukraine and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.12

  26200920
 • Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку МОН України та НАН України

  Educational and Research Institute of Industrial Economics of promotion and NAS of Ukraine
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.01.13

 • Відділення історії, філософії та права
  Отделение истории, философии и права
  Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02

 • Інститут історії України

  Institute of History of Ukraine
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.01

  05416981
 • Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

  Ukrainian Institute of Archeology and Source Studies. MSGrushevsky
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.02

  16292950
 • Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

  Lviv Ukrainian branch of the Institute of Archeology and Source Studies. MSGrushevsky
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.02.01

  13840090
 • Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича

  Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.03

  03534498
 • Археографічна комісія НАН України


  /Sites/Commission/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.03.02

 • Інститут археології

  Institute of Archaeology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.04

  05417163
 • Одеський відділ Інституту археології

  Odessa department of the Institute of Archaeology
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.04.01

 • Кримський філіал Інституту археології

  Crimean Branch of the Institute of Archaeology
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.04.02

  20681500
 • Державне підприємство «Центр археології Києва Інституту археології НАН України»

  State Enterprise "Centre of Archaeology Kyiv Institute of Archaeology NAS of Ukraine» Research Center "Rescue Archaeological Service" Institute of Archaeology NAS of Ukraine National historical-archeological reserve "Olbia" Institute of Oriental Studie
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.04.03

  34717177
 • Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України
  Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України
  Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.04.04

  13800937
 • Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія»

  Department of Religious Philosophy Institute. GSSkovoroda
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.05

  20904407
 • Наукова рада з проблем історичної науки


  /Sites/Society/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.05.01

 • Наукова рада з координації правових досліджень


  /Sites/Society/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.05.02

 • Інформаційно-бібліотечна рада


  /Sites/Society/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.05.04

 • Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН


  /Sites/Society/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.05.05

 • Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

  Graduate School of Philosophy at the Institute of Philosophy GSScovoroda
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.06

  16306758
 • Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського

  Institute of Sociology
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.06.01

  19005922
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

  Graduate School of Sociology at the Institute of Sociology
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.07

  16394076
 • Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

  Institute of State and Law. VM Koretsky
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.08

  21570552
 • Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди

  Kyiv University of Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.09

  05417012
 • Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди

  Centre of Heritage National Academy of Sciences of Ukraine and the Ukrainian Society for the Protection of Monuments of History and Culture
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.09.01

 • Вища школа філософії при Інституті філософії імені Г. С. Сковороди

  Center for Humanitarian Education
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.09.02

  33106006
 • Інститут соціології

  Odessa Archaeological Museum
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.10

  02030293
 • Вища школа соціології при Інституті соціології

  National Library of Ukraine. Vernadsky
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.10.01

 • Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

  Lviv National Library of Ukraine named Stefanik
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.11

  05417130
 • Київський університет права

  Kyiv University of Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.12

  23745145
 • Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

  State Institution "Institute of Ivan Franko National Academy of Sciences of Ukraine"
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.13

  16295925
 • Центр гуманітарної освіти

  Scientific Council of the Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.14

  05540155
 • Одеський археологічний музей

  Commission Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.15

  03534765
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

  Association Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.16

  05417058
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

  Of the Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.17

  22334641
 • Інститут енциклопедичних досліджень

  Society Department of History, Philosophy and Law
  /Sites/ResearchOrganization/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.02.18

  33405280
 • Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
  Отделение литературы, языка и искусствоведения
  Department of Literature, Language and Art Criticism
  /Sites/NASUDepartments/Pages/default.aspx?ffn1=StructureID&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03

 • Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка

  Shevchenko Institute of Literature
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.01

  05417265
 • Інститут Івана Франка

  Ivan Franko Institute
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.02

  13803031
 • Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

  O.O. Potebnia Institute of Linguistics
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.03

  05416998
 • Інститут української мови

  Institute of Ukrainian Language
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.04

  21569266
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського

  Rylsky Institute for Art Studies, Folklore and Ethnology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.05

  05417006
 • Інститут народознавства

  Institute of Ethnology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.06

  03534469
 • Відділення керамології Інституту народознавства

  Ceramology Branch of the Institute of Ethnology
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.06.01

  25942051
 • Український мовно-інформаційний фонд

  Ukrainian Lingua-Information Fund
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.07

  05540333
 • Міжнародна школа україністики

  International School of Ukrainian Studies
  /Sites/ResearchInstitution/Pages/default.aspx?ffn1=EDRPOU&fft1=Eq&ffv1=
  3.03.03.08

  16467349