Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2021) : зб. тез доповідей IV Міжнар. (ХIV Української) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (Вінниця, 23—25 берез. 2021 р.)

Книжкове видання