Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Методи багатокритеріальної та мінімаксної оптимізації : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 8.05010102 "Інформаційні технології проектування" та 8.05010103 "Системне проектування" денної та заочної форм навчання

Book