Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Електромагнітні методи неруйнівного контролю : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» професійного спрямування «Прилади і системи неруйнівного контролю» денної форми навчання. Ч. 1

Книжкове видання