Увійти

Книгорозповсюджувальна корпорація "Академкнига" НАН України

У листопаді 2005 року з метою посилення ролі наявних книгарень НАН України у поширенні наукової, довідкової та словникової літератури, залучення до системи книгорозповсюдження видань наукових установ НАН України, удосконалення засобів донесення наукової книги до широкого читацького загалу Президія НАН України ухвалила рішення (Постанова від 11.11.2005 №236) про створення книготорговельного об’єднання – Корпорації "Академкнига" НАН України. До Корпорації увійшли два магазини "Академкнига" НАН України та підприємство-книгарня видавництва "Наукова думка" НАН України.
 
Діяльність об’єднання поширюється на всю територію України шляхом організації регіональних представництв "Академкниги": філіалів, магазинів, створення персонального сайту в Інтернеті і передбачає тісне співробітництво з видавництвами, підприємствами, авторами, що займаються виданням і поширенням наукової книги, як на території України, так і за її межами. Наприклад, у рамках роботи Ради з книговидання при МААН налагоджено тісну співпрацю з російською книготорговельною організацією "Академкнига".
 
На пошуку шляхів удосконалення iнформатизацiї суспільства щодо наукового книговидання i розвитку мережі книгорозповсюдження зосереджені зусилля Корпорації "Академкнига" НАН України за науково-методичного керівництва Академії, яке здійснюється Науково-видавничою радою. Тому основні делеговані корпорації функції – управлінсько-представницька, торгово-оперативна, рекламно-пропагандистська та забезпечення матеріально-технічного постачання
 
В рамках об’єднання планувалося створення єдиної інформаційної системи "Академічна книга", першим кроком до чого стала організація телефонної та віртуальної довідкової служби щодо наявності книжкових видань на ринку України. Традиційною є участь підрозділів об’єднання у роботі усіх наукових, науково-практичних конференцій, які проводяться на території України та у відповідних академічних заходах з метою рекламування та поширення наукової літератури. Бере корпорація активну участь і у міжнародних виставкових заходах.
 
Інформаційно-довідкова служба Корпорації "Академкнига":
 
– скорочений телефонний номер "1636"

 

Інтернет-сайт www.1636.com.ua.