Увійти

Продаж літератури установами НАН України

Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
 
Науково-видавнича рада НАН України розглянула питання щодо можливості продажу наукової літератури, виданої установами НАН України на власних поліграфічних дільницях (так звана відомча література) за кошти спецфонду.
 
На виконання доручення НВР НАН України директор корпорації «Академкнига» НАН України О. Ю. Дмітрієв звернувся за відповідним роз'ясненням до Державної податкової адміністрації у м. Києві і одержав відповідь, що наявна нормативна база дозво­ляє науковим установам, які занесені до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції, надавати платні послуги з виготовлення і реалізації друкованої продукції.
 
Право на платні послуги засновано на Законі України «Про внесення змін до ст. 5 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук і статусу їх майнового комплексу» від 05.10.2006 р. № 233-V; Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог до їх створення і напрямів використання» від 17.05.2002 р. № 659 і Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 № 1180.
 
На підставі вищевикладеного, ми пропонуємо науковим установам такий порядок дій для вирішеня питання реалізації наукових видань:
1.           Подати заяви на реєстрацію у Державному реєстрі видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції до Держкомтелерадіо України.
2.           Визначити у кошторисі використання коштів, одержаних від надання платних послуг, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 № 1180 ту їх частку, що надається на видавничу справу.
3.           Укласти договори на реалізацію наукових видань з корпорацією «Академкнига» НАН України.
 
Відповідно до законодавства, одержані від наданих платних послуг кошти, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 № 1180, звільняються від оподаткування і можуть бути використані науковими установами на фінансування витрат відповідно до затвердженого кошторису, тобто на потреби наукової установи.
 
Додаткові консультації можна одержати:
 
у НВР НАН України за тел. (0-44) 239-65-89 або 239-67-95;
 
у Корпорації "Академкнига" (Дмітрієв Олег Юрійович, тел. (0-44) 234-01-23).
 
 

 Нормативні акти

 Новини