Увійти

Реєстрація/перереєстрація періодичного друкованого видання

Реєстрація/перереєстрація періодичного друкованого видання проводиться Міністерством юстиції України відповідно до 
Зако
ну України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
,
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів", а також Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 13.01.2009 № 22/5).
 
Заснування та реєстрація друкованого засобу масової інформації, співзасновником якого є Національна академія наук України, проводиться на підставі рішення Президії НАН України (яке має бути прийняте як постанова Президії НАН України). Для цього установа НАН України, яка планує випускати видання, подає до відповідного Відділення НАН України клопотання про започаткування друкованого засобу масової інформації і пропозиції щодо складу редакційної колегії (ради) видання. Склад редакційної колегії має бути затверджений рішенням відповідного Відділення НАН України.
 
На підставі рішення Бюро Відділення НАН України про започаткування нового видання, співзасновником якого є Національна академія наук України, Науково-видавнича рада НАН України готує постанову Президії НАН України про започаткування періодичного видання НАН України, якою також затверджується головний редактор  періодичного видання НАН України.
 
Далі на підставі рішення Президії НАН України для реєстрації періодичного видання НАН України у Міністерстві юстиції України головний редактор видання у місячний термін подає до Науково-видавничої ради НАН України:
 Для перереєстрації періодичного друкованого видання НАН України потрібно подати до Науково-видавничої ради НАН України:
Далі протягом місяця з дня подачі документів на реєстрацію/перереєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерство юстиції  України надсилає лист для сплати державного мита за реєстрацію/перереєстрацію друкованого засобу масової інформації. Після оплати установа-видавець отримує від Науково-видавничої ради НАН України довіренність для отримання нового свідоцтва або подає до Науково-видавничої ради НАН України оригінал платіжного доручення і у випадку перереєстрації оригінал старого свідоцтва  про реєстрацію друкованого засобу масової інформації для отримання нового свідоцтва.