Увійти

Порядок розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України

Випуск видавничої продукції є одним з основних статутних завдань Національної академії наук України і ставить за мету формування наукового інформаційного простору, підтримку наукової комунікації, оприлюднення результатів фундаментальних та прикладних досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук, пропагування досягнень науки і техніки, сприяння поширенню наукових знань.
Підготовка і випуск видавничої продукції здійснюється науковими установами у межах виконання наукової тематики, а також за ініціативою учених та наукових колективів за кошти державного бюджету та спеціального фонду наукових установ.
Розповсюдження видавничої продукції відбувається шляхом безоплат­ного передання, міжбібліотечного обміну, передплати або продажу.
З метою більш ефективного постачання наукових, навчальних, бібліотечних установ України науковою літературою та упорядкування розповсюдження видавничої продукції науковими установами Національної академії наук України Президією НАН України розпорядженням від 18.11.2011 № 731 затверджено Порядок розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України.

 Нормативні акти

 Новини