Sign In

Нормативний акт

  • R-200603-255
  • R-200603-2550Про наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ для участі у черговій сесії Загальних зборів НАН України

 Акти, які змінюють (замінюють) цей акт

 Акти, які змінені (замінені) цим актом