Sign In

Нормативний акт

  • P-150128-10
  • P-150128-100Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища

 Акти, які змінюють (замінюють) цей акт

 Акти, які змінені (замінені) цим актом