Sign In

Нормативний акт

  • N-200921-522
  • N-200921-5220У зв’язку з проведенням 7-9 жовтня 2020 року виборчої Сесії Загальних зборів Національної академії наук України та загальних зборів відділень НАН України

 Акти, які змінюють (замінюють) цей акт

 Акти, які змінені (замінені) цим актом