Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи : зб. тез доп. XI Міжнар. наук.-практич. конф. (25—26 листоп. 2016 р.)

Book