Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України відбувся VІІ Конгрес політологів України «Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.»

Перегляд новини